Nikosia Address Details
Address: 39A Kallipoleos Ave.
Likavitos, Nikosia
Telephone: 22757340